แจ้งข่าว

More in

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพร...

09 September 2020
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทร...

ประชุมผู้ปกครองนักเร...

09 September 2020
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวัน...

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพร...

09 September 2020
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้...

ทำบุญเนื่องในวันวิสา...

17 May 2019
ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ในวันที่ 17 พ...

อบรม OBECQA

17 May 2019
อบรม OBECQA

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ OBECQA ให้แก่บุคลากรในโรง...

มอบตัวนักเรียนใหม่ ม...

09 April 2019
มอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1-ม.4

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1 และ...

รดน้ำดำหัวบุคลากรอาว...

09 April 2019
รดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมรดนำดำหัวบุคลากรอาวุโสในโรงเรียน เนื่องในวาระเทศกาลสงกราน...

มอบประกาศนียบัตรประจ...

09 April 2019
มอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติยศเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาร...

ประชุมใหญ่สามัญประจำ...

01 April 2019
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30...

ตรวจสอบมาตรฐานภายใน...

22 March 2019
ตรวจสอบมาตรฐานภายใน 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานภายใน...

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ

18 March 2019
มอบตัวห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดการมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจ...

นิทรรศการ "นิตย...

18 March 2019
นิทรรศการ "นิตยวิชาการ"

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดนิทรรศการ "นิตยาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราช...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

18 March 2019
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562...

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

18 March 2019
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ สนามกี...

กีฬาปาริชาติเกมส์ 25...

18 March 2019
กีฬาปาริชาติเกมส์ 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรี...

5 ธันวาคม 2561

04 December 2018
5 ธันวาคม 2561

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุก...

อบรมการใช้งานโปรแกรม...

01 December 2018
อบรมการใช้งานโปรแกรม Log Book

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงาน...

ประชุมผู้ปกครองภาคเร...

29 November 2018
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป...

ถวายราชสดุดีวันวชิรา...

29 November 2018
ถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเก...

เกษียณอายุราชการ 256...

05 October 2018
เกษียณอายุราชการ 2561

คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูที่จะเก...

« »