...สอบกลางภาคเรียน 1/2561 วันที่ 16-20 ก.ค.2561...###

 

แจ้งข่าว

More in
More in
More in

ประชุมผู้ปกครอง

12 July 2018
ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอป...

พิธีไหว้ครู 2561

12 July 2018
พิธีไหว้ครู 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปร...

วันสุนทรภู่

12 July 2018
วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โด...

วันคล้ายวันก่อตั้ง ร...

12 July 2018
วันคล้ายวันก่อตั้ง ร.ร.

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"...

อบรมคุณธรรม

15 July 2018
อบรมคุณธรรม

งานพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดอบรมคุณธรรม จริยธรร...

« »