แจ้งข่าว

More in

มุทิตาจิตผู้เกษียณอา...

23 กันยายน 2565
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการการ 2565

            คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธี...

งานศิลปหัตถกรรมระดับ...

09 กันยายน 2565
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70

       ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยาน...

กีฬาภายในปีการศึกษา...

08 กันยายน 2565
กีฬาภายในปีการศึกษา 2565

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้...

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพร...

09 กันยายน 2563
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทร...

ประชุมผู้ปกครองนักเร...

09 กันยายน 2563
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวัน...

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพร...

09 กันยายน 2563
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้...

ทำบุญเนื่องในวันวิสา...

17 พฤษภาคม 2562
ทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ในวันที่ 17 พ...

อบรม OBECQA

17 พฤษภาคม 2562
อบรม OBECQA

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ OBECQA ให้แก่บุคลากรในโรง...

มอบตัวนักเรียนใหม่ ม...

09 เมษายน 2562
มอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1-ม.4

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1 และ...

รดน้ำดำหัวบุคลากรอาว...

09 เมษายน 2562
รดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโส

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมรดนำดำหัวบุคลากรอาวุโสในโรงเรียน เนื่องในวาระเทศกาลสงกราน...

มอบประกาศนียบัตรประจ...

09 เมษายน 2562
มอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเกียรติยศเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาร...

ประชุมใหญ่สามัญประจำ...

01 เมษายน 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30...

ตรวจสอบมาตรฐานภายใน...

22 มีนาคม 2562
ตรวจสอบมาตรฐานภายใน 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานภายใน...

มอบตัวห้องเรียนพิเศษ

18 มีนาคม 2562
มอบตัวห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้กำหนดการมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจ...

นิทรรศการ "นิตย...

18 มีนาคม 2562
นิทรรศการ "นิตยวิชาการ"

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดนิทรรศการ "นิตยาวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราช...

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

18 มีนาคม 2562
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562...

ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

18 มีนาคม 2562
ทำบุญขึ้นปีใหม่ 2562

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ สนามกี...

กีฬาปาริชาติเกมส์ 25...

18 มีนาคม 2562
กีฬาปาริชาติเกมส์ 2561

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรี...

5 ธันวาคม 2561

04 ธันวาคม 2561
5 ธันวาคม 2561

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุก...

อบรมการใช้งานโปรแกรม...

01 ธันวาคม 2561
อบรมการใช้งานโปรแกรม Log Book

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงาน...

« »