..โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่ 3, 29 มกราคม 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 2, 4, 8 มกราคม 2562...###

 

แจ้งข่าว

More in
More in
More in

5 ธันวาคม 2561

04 December 2018
5 ธันวาคม 2561

เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุก...

อบรมการใช้งานโปรแกรม...

01 December 2018
อบรมการใช้งานโปรแกรม Log Book

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบันทึกการปฏิบัติงาน...

ประชุมผู้ปกครองภาคเร...

29 November 2018
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” และกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป...

ถวายราชสดุดีวันวชิรา...

29 November 2018
ถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเก...

เกษียณอายุราชการ 256...

05 October 2018
เกษียณอายุราชการ 2561

คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมุทิตาจิตให้แก่ข้าราชการครูที่จะเก...

กีฬาสีภายในโรงเรียน

03 September 2018
กีฬาสีภายในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน...

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

03 September 2018
สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ด้วยในวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ...

พิธีมอบทุนการศึกษา

03 September 2018
พิธีมอบทุนการศึกษา

งานแนะแนว โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเ...

ทอดผ้าป่าการศึกษา

03 September 2018
ทอดผ้าป่าการศึกษา

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 10...

ถวายเทียนพรรษา

26 July 2018
ถวายเทียนพรรษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยงานชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร...

ถวายพระพร ร.10

26 July 2018
ถวายพระพร ร.10

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท...

อบรมคุณธรรม

15 July 2018
อบรมคุณธรรม

งานพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดอบรมคุณธรรม จริยธรร...

วันคล้ายวันก่อตั้ง ร...

12 July 2018
วันคล้ายวันก่อตั้ง ร.ร.

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"...

วันสุนทรภู่

12 July 2018
วันสุนทรภู่

กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โด...

พิธีไหว้ครู 2561

12 July 2018
พิธีไหว้ครู 2561

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปร...

ประชุมผู้ปกครอง

12 July 2018
ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอป...

« »