โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" กำหนดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.2561 มีรายละเอียดดังนี้

          นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น สอบวันที่ 16,19 ก.ค. 2561

          นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย สอบวันที่ 17,18 และ 20 ก.ค.2561