ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

 

ม.1 - ในเขตพื้นที่

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

ม.1 - นอกเขตพื้นที่

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

ม.4 - โรงเรียนเดิม (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00)

คลิ๊กดูรายระเอียด

 

ม.4 - โรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00)

คลิ๊กดูรายละเอียด