โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ในอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย.2561