โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ โดยได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561