โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา พิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์