ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ชาวไทยกำหนดวันนี้เป็นวัน “วชิราวุธ” เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.10-09.10 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”