โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561