โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561