สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"