โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"