โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา ในวันที่ 17 พ.ค.2562  โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล" และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดในเขตอำเภอท่าเรือ