เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" 28 กรกฎาคม 2563 พระชนมายุ 68 พรรษา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฏาคม 2563 เวลา 074.00-10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หลังอาคาร 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"