pic 02092565 1

pic 02092565 2

pic 02092565 3

 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2565  "นิตยาเกมส์" ในวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"