ผู้บริหารโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

 

 

นางปราณี  กระทุ่มเขตต์

ผู้อำนวยการโรงเรียน