สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งเหนือ)

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-3534-1120

อีเมล์ : school_nittayanukul@hotmail.com

          โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดงานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566

          โดยมีครูเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ครูขนิษฐา จำปาทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

2. ครูประคอง มีฤกษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม