สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งเหนือ)

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-3534-1120

อีเมล์ : school_nittayanukul@hotmail.com

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วันที่ 28 พ.ค. 2566 

 p2566 05 28 01

p2566 05 28 02

p2566 05 28 03