สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งเหนือ)

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-3534-1120

อีเมล์ : school_nittayanukul@hotmail.com

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

สถานที่ติดต่อ : 

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน (ฝั่งเหนือ) ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 0-3534-1120

อีเมล์school_nittayanukulThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ฟอร์มติดต่อ