สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงช่วงครึ่งวันเช้าของวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ดังนี้