สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เผยแพร่ตัวอย่างการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตั้งแต่บ่ายของวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้