สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 75 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งเหนือ)

ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 0-3534-1120

อีเมล์ : school_nittayanukul@hotmail.com

school04

 

จำนวนผู้เรียนปีการศึกษา 2565 รวม 1,490 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)

 

 ระดับชั้นเรียน  จำนวนห้อง  ชาย  หญิง  รวม
 ม.1  10  146  157  303
 ม.2  10  151  155  306
 ม.3  10  162  136  298
 รวม  30  459  448  907
 ม.4  6  92  123  215
 ม.5  6  103  119  222
 ม.6  6  50  96  146
 รวม  18  245  338  583
 รวมทั้งสิ้น  48  704  785  1,490